ARRESTANTENGROEP – Ermittlungsausschuss (EA/legalteam)

Rechtshulpgroep – houdt bij waar arrestanten zijn – helpt hen aan advocaten

Waar je voor een demo of actie aan moet denken

· Neem je geldige paspoort, reispas, visum of verblijfsvergunning mee.
· Neem muntgeld en telefoonkaart mee.
· Neem een bewijs van je ziektekostenverzekering en 10 euro mee voor het geval je door een arts behandeld
moet worden.
· Neem een kleine EHBO-set en eventueel je medicijnen mee.
· Schrijf het actuele telefoonnummer van de arrestantengroep (EA) op.
· Neem iets om te schrijven mee.

· Maak je zakken leeg: neem alleen mee wat je echt nodig hebt op een demo!
· Ter informatie: het meenemen of dragen van dingen die het lichaam tegen geweld beschermen (helmen, beenbeschermers, etc.), en dingen die als wapen of vermomming gebruikt kunnen worden, zijn in Duitsland verboden. Wees dus voorzichtig!
· Drugs en alcohol heb je op een demo niet nodig, ze meenemen of gebruiken brengt jou en anderen in gevaar!
· Laat foto‘s, agenda‘s, adres- en telefoonboekjes thuis.
· Maak het geheugen van je mobiele telefoon leeg.
· Gebruik geen contactlenzen en gezichtscremes. Ze verergeren de werking van traangas, pepperspray en dergelijke.

Waar je tijdens een demo of actie aan moet denken

· Denk er over na waar je over praat tijdens een demo; er lopen altijd stillen mee.
· Maak geen foto‘s of videoopnames van mensen en acties.
· Ga niet alleen naar een demo; blijf ook tijdens de heen- en terugweg samen!
· Als de politie mensen meeneemt: schrijf naam, geboortedatum, woonplaats en nationaliteit op en geef het door aan de arrestantengroep.
· Particuliere beveiligingsdiensten hebben geen politiebevoegdheden. Ze mogen alleen het ‚huisrecht‘ waarnemen. Verder hebben ze dezelfde bevoegdheden als iedereen.

Als je meegenomen wordt

· Roep omstanders je naam, geboortedatum, woonplaats en nationaliteit toe.
· Zeg de politie niets meer dan: je naam, geboortedatum, woonplaats en nationaliteit.
· Voor de rest: mond houden !!!
· Leg geen verklaringen af, je hebt het recht om te zwijgen. Bij de politie, tijdens het gevangenentransport en in de cel: dat zijn niet de momenten en de plekken om te praten! Je belast er slechts jezelf of anderen mee!
· Onderteken niets!
· Verlang van de politie de reden van je arrestatie.
· Probeer de arrestantengroep te bellen en vertel hen waar jij en anderen zijn.
· Protesteer tegen behandeling ter identificatie (erkennungsdienstlicher Behandlung (ED)); foto‘s, vingerafdrukken, gewicht, andere lichaamskenmerken en het nemen van een DNA-monster, en laat je protest (Widerspruch) schriftelijk vastleggen, ook al verhindert dit het niet. Stem in geen geval in met het vrijwillig af laten nemen van een DNA-monster (speeksel, haar, andere lichaamscellen). Onderteken niets!
· Op z‘n laatst aan het eind van de dag na je arrestatie moet je vrijgelaten worden of naar een rechter gebracht zijn.
· Als je denkt dat je niet snel vrijgelaten zult worden, zeker als je naar een rechter gebracht wordt, eis dan een advocaat. De arrestantengroep kan je er aan een helpen. Gebruik je recht om te zwijgen ook bij de rechter. Leg geen verklaring af!

Nadat je vrijgelaten bent

· Meld je onmiddellijk bij de arrestantengroep. Ook als je je er niet eerder gemeld had, want misschien heeft iemand anders dat gedaan.